loadingimg

Wczytuję dane...
Polityka Cookies

Polityka Cookies

1. Podczas korzystania ze strony oknaprzyszlosci.pl w komputerze użytkownika zapisywane są

krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików

cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z oknaprzyszlosci.pl.. W plikach

cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony

w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą

plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownicy oknaprzyszlosci.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują

inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do

konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.

4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika z

oknaprzyszlosci.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się

tylko w czasie obecności użytkownika na stronie oknaprzyszlosci.pl.

5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:

o - uwierzytelnienia użytkownika,

o - przyspieszenia obsługi użytkownika przez system oknaprzyszlosci.pl.

o - zabezpieczenia oknaprzyszlosci.pl. przed atakami szkodliwego oprogramowania,

o - ułatwienia wypełniania formularzy w oknaprzyszlosci.pl.

6. System oknaprzyszlosci.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w

oknaprzyszlosci.pl.. Strona nie wykorzystuje cookies założonych na innych portalach

internetowych.

7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie

akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak

pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w

korzystaniu z oknaprzyszlosci.pl.. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania

stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia

przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną

obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na

urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu

plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki.